• Havayolum.Net Platformu Açıldı.
  • TATD İleri Havayolu Kursu Kazandırılması Hedeflenen Beceriler
  • Doç.Dr.Orhan ÇINAR: Videolarengoskoplar hakkında derleme
  • Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM: Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız?

Zor Hava Yolu

ZOR HAVAYOLU Günümüz pratiğinde acil servise başvuran hastanın klinik durumu ne olursa olsun acil hekimleri olarak hastanın ABC’sinin devamını sağlamak en önemli görevimizi oluşturmaktadır. Bu devamlılığın sağlanması için ihtiyaç halinde havayoluna uygun müdahale etmek acil hekiminin yetenekleri arasında yer almalıdır. Havayoluna müdahale bazen baş geri çene yukarı manevrası kadar kolay olsa da “kritik hasta” sınıfında yer alan hastaların çoğunda daha invazif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Basit Havayolu açma manevraları

Basit Havayolu açma manevraları Sedasyon analjezi eşliğinde redüksiyon yapılan hastanızın sedasyon derinliği arttı ve havayolunu yeterince koruyamaz hale geldi ya da gözlem ünitesinde takibe aldığınız hasta aniden jeneralize tonik klonik nöbet geçirdi ve dilini ısırdı ya da GKS 14 olan demans hastası genel durumunda bozulma ile acile getirildi, spontan solunumu mevcut ancak saturasyonu %89. Senaryolar arttırılabilir elbette. Sorum şu: bu hastalara öncelikli olarak ne yapmak istersiniz? Klasik bilgi olarak yıllardır hep “önce ABC” deriz. Evet önce airway yani basit havayolu açma manevraları uygulayarak havayolunu açıp, oksijen başlamalı ve hastanın oksijen saturasyonunu yükseltmeliyiz. Yeterli olmazsa hastayı entübe etmemiz gerekecek. Havayolu açıklığı sağlanıp oksijen başlanması, entübasyona daha yüksek bir oksijen rezervi ile başlamamızı sağlayacak. Bunun için hastanın başı 30 derece kadar yükseltilmeli ve havayolu açma manevraları uygulanmalıdır. Bu yazıda en sık kullanılan baş boyun manevralarını paylaşmak istedik.

Acil Serviste Kapnograf Kullanımı

Acil Serviste Kapnograf Kullanımı konusunda Doç.Dr.Orhan CINAR’ın Prezi sunumuna ulaşabilirsiniz.

Sunum 3 ana başlık altında toplanmaktadır:

1)  Normal Solunum Fizyolojisi

2)Kapnografi Temel Prensipler

3) Acil Serviste Kapnograf Kullanım Alanları

Herediter Anjioödem Olgusu: Larengoskopik Değerlendirme

60 yaşında bayan hasta, acil servise nefes darlığı, yutkunamama, boğaz bölgesinde şişlik şikayeti

ile getirildi. Bilinen Herediter Anjioödemi tanısı olan hastaya C-1 Esteraz İnhibitörü uygulandı. Lareks ödeminin durumu, havayolu obstruksiyonunun erken dönemde tespiti amacıyla larengoskopik görüntüleme gerçekleştirildi. Glottik bölgede ödeme rastlanmadı. Ancak farengeal duvarların ödemli olduğu gözlendi. Hastada herhangi bir havayolu müdahalesine ihtiyaç duyulmadı. Takip sonrası önerilerle taburcu edildi.

RSI yapalım ama NE ZAMAN? (Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM)

Acil entübasyonlarda hızlı ardışık entübasyon protokolü (RSI) standart uygulamadır. Acil tıp uzmanları entübasyon uygulamaları sırasında bu protokolü yıllardır kullanmaktadır. Ancak uygulayıcıları bilir ki bazı hastalarda gerek ilaç yan etkileriyle gerekse de entübasyonun gecikmesine bağlı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Acil serviste entübasyon uygulamalarının ameliyathaneden en belirgin farklılığı hastanın işleme hazırlanmamış olması ve elbette ki entübasyon ihtiyacını ortaya çıkaran nedenin ciddiyeti; hastanın vital anstabilitesidir. Acil hastalarının büyük kısmında entübasyon ihtiyacı solunum yetmezliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Entübasyon İçin İlk Tercihimiz Video Laringoskopi mi Yoksa Direkt Laringoskopi mi Olmalı? (Uzm.Dr.Barış Murat AYVACI)

Trakeal  entübasyon acil çalışanları için hakim olunması gereken temel bir beceridir. Tarihi olarak direkt laringoskopi (DL) endotrakeal entübasyon için acil servislerde kanıtlanmış yüksek bir başarı oranıyla tercih edilen modalite olmuştur. Ancak video laringoskopi (VL) cihazları giderek daha popüler ve mevcut hale gelmiştir. Bu cihazlar gelişmiş laringeal görüntüleme ve daha tecrübeli uygulayıcılar için  pratik sırasında prosedürün gözlenmesine imkan verme gibi potansiyel avantajlara sahiptir.(Levitan,2011). :

Videolarengoskoplar: Direkt Larengoskopi Tarih mi Oluyor? (Doç.Dr.Orhan ÇINAR)

Hastanın solunumunun durduğu ya da yetersiz olduğu acil durumlarda havayolu açıklığının sağlanması esastır. Havayolu açıklığını sağlamanın optimal yolu endotrakeal entübasyon işlemidir.(1) Bu işlemi gerçekleştirmek için larengoskoplar kullanılır. Larengoskop uç kısmı hastanın ağzına yerleştirilerek dilin güç kullanarak yukarı kaldırılmasını ve vokal kordların görülebilmesini sağlar.

Hastane Öncesinde Hangi Supraglottik Yöntemi Kullanmalıyız? (Yrd.Doç.Dr.Başak BAYRAM)

Supraglottik havayolu araçları hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde iyi bir alternatiftir. Tecrübesiz uygulayıcıların bile kolay kullanabilmesi ve endotrakeal entübasyon uygulamalarına göre daha hızlı olarak uygulanabilmeleri nedeniyle ön plana çıkmaktadırlar.  Başarı oranlarının daha yüksek olması nedeniyle hastane öncesinde havayolu müdahalelerinde endotrakeal entübasyon yerine kullanılması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artmaktadır.

Fiberoptik Larengoskopi (Uzm.Dr.Faruk Güngör)

Acil servislerde havayolu sağlanması gereken durumların hepsi zor havayolu olarak tanımlanabilir. Üstelik kritik bir hasta söz konusu ise havayolunu güvenceye almak daha da zorlaşabilir. Çoğu zaman hastalarda ideal şartların oluşturulması beklenemez ve hastaların hemen entübe edilmesi gerekir. Bu nedenle her bir hasta kendi özelinde değerlendirilmeli, gelişebilecek komplikasyonlar da öngörülerek her bir hasta içi ayrı bir plan oluşturulmalıdır. Zor havayolu, hastasının maske ile havalandırılamaması veya endotrakeal entübasyonun başarılamaması ya da her iki işlemde birden zorluk yaşanması olarak tanımlanır1. Zor havayolu gelişebilecek hastaları önceden tanımak, uygun entübasyon yönteminin seçilmesini sağlayarak komplikasyonları ve olası mortalite riskini azaltır.

TATD İleri Havayolu Kursu

TATD İleri Havayolu Kursları başladı, maket ve taze donmuş kadavra veya hayvan modelleri üzerinde uygulamalı eğitimlerin de yapıldığı kursla ilgili çok olumlu geri bildirimler alındı.
logo

TATD Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 51/10, Çankaya - Ankara Tel : +90 (312) 438 12 66 Fax : + 90 (312) 438 12 68